Keskkonnaamet

Keskkonnaameti logo

Keskkonnaameti missioon

Keskkonnaamet loob ja hoiab head elukeskkonda praegu ja mõeldes tulevastele põlvedele.

Keskkonnaamet vastutab selle eest, et kogu Eesti riigis oleks kõigil eluks võimalikult hea keskkond. See eeldab Keskkonnaameti töötajate teadmist , millised on meid ümbritseva eluslooduse esindajate vajadused, aga ka seda, et suudame nende vajaduste rahuldamiseks vajalikku tegevust tasakaalustatult suunata. Parima tulemuse saavutamiseks analüüsime me praegust olukorda ja meie tänaste otsustuste mõju tulevikule ning teeme oma otsused pikaajalisi eesmärke arvestades. Tasakaalu hoidmine inimlike soovide ja keskkonnaga seotud võimaluste vahel eeldab häid teadmisi, avalikku suhtlemist ja koostööd partneritega.

Hea elukeskkonna tagame koos elanike, arendajate ja kõigi partneritega, arendades loodushoidu ja kaitstes elurikkust.

Inimesed hoolivad oma ümbrusest ja tahavad elada tervislikus elukeskkonnas. Selleks vajavad nad teadmisi ümbritseva keskkonna ja selle seisundi kohta. Ainult erapooletu teadmine, oma tegevuse mõju mõistmine ja koostöö parema keskkonna nimel tagab hea tulemuse. Keskkonnaamet vastutab selle koostöö toimimise eest.

Urmas Sisask Ökomässul 2015
Seminar “Kultuuripärand elavas keskkonnas”, Ökomässul
Laupäev, september 19, 2015
Näituse "Lahemaa mehed ja meri" videod
Näituse "Lahemaa mehed ja meri" videod
Esmaspäev, juuli 21, 2014 kuni Neljapäev, november 3, 2016