Looduskalender

Looduskalendri haavaleht

Mis on Looduskalender?

Looduskalender on mitmekeelne internetikeskkond, mis edastab vahetut vaatepilti pidevas muutuses olevast Eestimaa loodusest. Koos partneritega toome veebikaamerate abil looduses toimuva otse vaataja arvutisse või nutiseadmesse. Koostöös uurijate ja teadlastega püüame tõlgendada meie looduse aastaringi. Meil on umbes pool miljonit lugejat 185 riigist kuus.

Praeguse hetke ülesannete hulka kuuluvad veebiülekannete tehnilise taseme parandamine koos tehniliste võimaluste arenguga.

Oleme välja töötamas uusi lahendusi, et kuvada paljude äärmiselt huvitavate loomaliikide tegevuste salvestamist looduses HD videole, mida pole otstarbekas või lihtsalt võimalik veebikaamerate vahendusel eksponeerida. Loomulikult ei saa ettevaatlike ja peiduliste loomade elukorralduse salvestamiseks kasutada operaatori abi. Hilisem eksponeerimine toimuks Youtube´i keskkonnas Looduskalendri lugejale tuttavas fenoloogilises „võtmes“.

Looduskalendrit haldab MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo

Registrikood 80184882
a/a 333903480009
Aadress: Tehnika 21-8, Tallinn 10149
e-post: gs@ilm.ee
Veebiaadress: www.looduskalender.ee

Põlula kalakaamera 2016
Looduskalendri kalakaamera 2016 RMK Põlula kalakasvanduses
Reede, oktoober 21, 2016